Semray 紫外 4103

Semray® UV 4000 系列,紫外 LED 固化瞬时启动革新

Semray 紫外 LED 系统

复杂的工业固化工艺需要具备丰富的经验及应用方面的专门知识。所以,一台出色的固化系统是很有必要的,它可以尽可能减少停机时间,同时仍可确保出色的固化品质。贺利氏新一代的Semray® 4103 UV LED 系统应用前景广阔,可以在满足诸多不同的固化工艺要求的同时,仍拥有出色的固化质量和性能。

简单才更有效,
因此,我们为您化繁为简。

 • 一个紫外LED单元
 • 一块背板
 • 一根数据线
 • 一根电源线
 • 更适合您的工作宽度

Semray® UV 4103 是一款使用便捷的革命性即插即用紫外设备 - 也是您生产过程的智能解决方案。Semray® UV 4000 系列旨在实现智能应对您面临的所有挑战。

了解更多关于 紫外 LED 固化工艺的信息!

产品优点

 • 更高效率
  即插即用的理念及全球性技术支持,增加更多运行时间
 • 更高输出
  尽可能减少不同波长上的杂散光,可靠且更好地聚焦紫外能量
 • 灵活致胜
  灵活的紫外 LED 单元和特殊的微光学元件,适用于更广泛的工作宽度及距离
 • 更高性能
  精密材料和创新设计,结合更高品质的 LED 技术

应用领域

 • 高端图形印刷及各种工业固化应用

技术数据

型号 UV 4103 单元 UV 4103-01 UV 4103-20
峰值波长 [nm] 365、385、395、405 365、385、395、405 365、385、395、405
常规辐照度 [W/cm²] 365 nm: 13
385 nm: 15
395 nm: 18
405 nm: 17
365 nm: 13
385 nm: 15
395 nm: 18
405 nm: 17
365 nm: 13
385 nm: 15
395 nm: 18
405 nm: 17
常规光输出 [W] 365 nm: 150
385 nm: 170
395 nm: 210
405 nm: 195
365 nm: 150
385 nm: 170
395 nm: 210
405 nm: 195
365 nm: 3.000
385 nm: 3.400
395 nm: 4.200
405 nm: 3.900
常规功率等级 365 nm: 20
385 nm: 23
395 nm: 28
405 nm: 26
365 nm: 20
385 nm: 23
395 nm: 28
405 nm: 26
365 nm: 20
385 nm: 23
395 nm: 28
405 nm: 26
发射窗 [mm²] 77 × 45 77 × 45 1.540 x 45
最大功耗 [W] 550 550 11.000
重量 [kg] 1,5 2,6 41
外壳外径(宽 x 深 x 高)[mm3] 77 × 135 × 253 112 x 136 x 253 1.575 x 136 x 253